shop@rumako.cz

+420 775 654 011

Naša prevádzkareň

RUMAKO s.r.o.
Mráčkova 3059/5
143 00 45 Praha 4 - Modřany

Sídlo spoločnosti

Hvězdářská 512/4
159 00 Praha 5

IČO: 24852139
DIČ: CZ24852139