ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Pridajte sa k nám na facebooku

 

SK Zásady ochrany súkromia

Prehlasujeme, že všetky naše interné procesy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov prebiehajú v našej spoločnosti v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú zároveň plne v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo?

Spoločnosť zhromažďuje predovšetkým nasledujúce údaje: emailovú adresu, meno, priezvisko, telefonický kontakt, adresu doručenia. Vyššie uvedené osobné údaje musíme spracovávať nielen na účely vašej identifikácie, autorizácia a prevádzkovanie vášho zákazníckeho účtu, bez ktorého nie je možné využívať naše služby, ale aj zo zákona vzhľadom na plnenie zákonných povinností vyplývajúceho z obchodných vzťahov nevyhnutných pre plnenie zmluvných vzťahov. Z rovnakých dôvodov tieto údaje zdieľame so spoločnosťami spolupracujúcimi s nami na úspešnom vybavenie Vašej zákazky, sú nimi: fofr CZ (prostredníctvom spoločnosti Lorenc Logistic), Najbert kuriérska služba, Wakestone logistics, Zásielkovňa.

Informácie o Vašej objednávke je súbežnom odovzdávaná spoločnosti Heureka.cz, ktorá Vás 10 dní po nákupe kontaktuje s dotazníkom o spokojnosti s nákupom.

Údaje, ktoré získavame prostredníctvom webových analytik Google alebo analytických pixelov spoločnosti Facebook, sú spracovávané za účelom našich oprávnených záujmov a nie je preto potrebný váš súhlas s týmto spracovávaním. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Viac o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google a Facebook nájdete v ich zásadách.

Ako používame osobné údaje pre marketing?

Spracovanie údajov na marketingové a obchodné účely RUMAKO s.r.o. predstavuje najmä činnosti spočívajúce v triedení údajov na účely zákazníckej podpory, uchovanie údajov a typovom správanie, vypracovanie anonymizovaných analýz, vytváranie cielených ponúk a ďalej samotné oslovenie zákazníka priamo spoločnosťou RUMAKO s.r.o. s obchodnými ponukami produktov a služieb - písomne, telefonicky, SMS, internetovou reklamou a elektronickou komunikáciou.

Radi by sme Vás ďalej informovali, že Vami oznámené osobné údaje - email, spracovávame iba pre účely zasielania newsletterov a ďalej s ním nijako nenaložia. Vaše osobné údaje len odovzdávame nášmu obchodnému partnerovi, firme SmartSelling a.s., prostredníctvom ktorej Vám newslettre rozosielame.

Newslettery Vám zasielame raz až dvakrát mesačne, jeho obsahom sú zvyčajne novinky alebo akčné ponuky pre našich zákazníkov. Súhlas je účinný odo dňa jeho udelenia po dobu využívania služieb spoločnosti RUMAKO s.r.o., najdlhšie potom 5 rokov, ak ho písomne ​​neodvoláte. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať od spoločnosti RUMAKO s.r.o. aké osobné údaje spracúva, vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžadovať prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať vymazanie týchto osobných údajov, v prípade pochybností o dodržanie povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Mnohokrát ďakujeme a tešíme sa na Vaše ďalšie návštevy na našej predajni alebo na e-shope!

Ďalej nám dovoľte Vás informovať o Vašich právach, ako subjektov údajov:

A. právo na prístup k osobným údajom Ako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, a to najmä získanie potvrdenie o spracovaní Vašich osobných údajov a informácie o účele spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, o príjemcovi alebo kategóriu príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanú dobu uloženia osobných údajov či oznámení kritériá pre určenie času, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o automatizovanom rozhodovanie, vrátane profilovanie

B. Právo na opravu a vymazanie osobných údajov Máte právo na opravu nepresných osobných údajov a výmaz osobných údajov, ibaže existuje dôvod na ich spracovanie.

C. Právo na obmedzenie spracovanie Máte právo na obmedzenie spracovanie, a to v nasledujúcich prípadoch: a) ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť; b) spracovanie je protiprávne a odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) ak ste napadli spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

D. Právo vzniesť námietky proti spracovaniu Máte z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenie, vrátane profilovanie založeného na týchto ustanovení. Rovnako tak máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.

E. Právo sťažovať Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu Nariadenie, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Sťažnosť je možné podať na dozorného úradu príslušného najmä podľa a) obvyklého pobytu, b) miesta výkonu zamestnania alebo c) miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Viac informácií na stránkach www.uoou.cz.

F. Právo na prenosnosť osobných údajov Máte právo na prenosnosť údajov, ak je to technicky možné a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov.

G. Poskytnutie osobných údajov Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre zasielanie newsletterov a spracovanie nie je potrebné na plnenie zákonnej povinnosti.

Táto webová stránka používa cookies

Na týchto stránkach fungujú cookies, ktoré naše spoločnosti využívajú. Jednotlivé typy cookies a ich dobu spracovania nájdete popísané nižšie v tabuľke. Zvoľte prosím Vami preferovaný variant. Ak by ste nás potrebovali ohľadom výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním cookies kontaktovať, obráťte sa prosím na spoločnosť, ktorej stránky prechádzate, alebo na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak si myslíte, že s osobnými údajmi nenakladáme, ako by sme mali, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak sa najskôr obrátite priamo na nás a budeme tak môcť Vašu požiadavku obratom vyriešiť.